Умови обслуговування

Публічна оферта

Договір публічної оферти онлайн магазину dasti.com, TM DASTI


Дана пропозиція dasti.com про укладення договору роздрібної купівлі-продажу дистанційним способом від 02.12.2019 року. Цей договір публічної оферти полягає між Продавцем з одного боку і Покупцем, будь-якою особою, яка акцептована цю пропозицію, з іншого. Цей договір адресований невизначеному колу осіб.

Здійснюючи замовлення будь-якого товару або послуги на сайті dasti.com, ви підтверджуєте згоду з умовами цієї публічної оферти. 

Перед переглядом даного сайту уважно ознайомтесь з нашими умовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даними умовами, не використовуйте цей сайт.

Дана Публічна оферта діє до моменту прийняття нової редакції оферти.

 

1. Терміни та визначення:

1.1. Продавець – ФОП Куранова Анастасія Сергіївна, ІПН - 3422307829. Фактична адреса: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, буд.8

1.2. Сайт – ресурс у мережі Інтернет за адресою http://www.dasti.com/ , зміст якого належить Продавцю та контролюється Продавцем.

1.3. Товар – одяг та взуття власного виробництва. Інформація по кожному із представлених Товарів розміщується на сайті Продавцем. Інформація, що безпосередньо стосується Товару, його властивостей, розбіжностей та характеристик надається сайту офіційним представником бренду Товару.

1.4. Відповідальність за достовірність зазначеної інформації несе Продавець бренду та його представник.

1.5. Контент – сукупність інформації та даних у будь-якій формі, в тому числі в текстовій (шрифтовій), графічній або іншій, що міститься на Сайті.

1.6. Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту https://www.dasti.com, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Товару.

1.7. Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, що розпочала взаємодію з Сайтом.

1.8. Персональні дані – персональні дані фізичної особи згідно трактування ЗУ "Про захист персональних даних" від 23 лютого 2012 року № 4452-VI зі змінами та доповненнями.

1.9. Реєстрація на Сайті – процес створення облікового запису в базі даних Сайту, пов’язаних із внесенням персональних даних в базу даних на Сайті. Покупець заповнює свої дані особисто та гарантує їх достовірність. Збереження даних Покупця при завершені Реєстрації, шляхом натискання на відповідну кнопку/посилання на Сайті, є підтвердженням того, що покупець дає Згоду на обробку своїх персональних даних згідно трактування ЗУ "Про захист персональних даних" від 23 лютого 2012 року № 4452-VI зі змінами та доповненнями; а також підтвердженням його наміру здійснити покупку Товару.

1.10. Договір – Договір купівлі-продажу, що являє собою Договір приєднання згідно трактування ст. 634 Громадянського Кодексу України, який Покупець повинен прийняти у цілому у випадку, якщо Покупець висловить бажання скористатись можливостями Сайту для покупки Товару.

 2. Загальні положення

2.1. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-Магазин за адресою: https://www.dasti.com

2.2 Здійснюючи замовлення Товару в Інтернет-Магазині, Користувач погоджується з умовами продажу розміщених на сайті Товарів. У разі незгоди з умовами продажу Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути сайт https://www.dasti.com

2.3 Діючі умови продажу Товарів і розміщена на сайті інформація про Товари є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

2.4 Діючі умови можуть бути змінені Продавцем без повідомлення про це Користувачеві / Покупцеві в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього договору вступає в силу з моменту її публікації на сайті, якщо інше не буде передбачено самим Договором.

2.5 Договір набуває чинності з моменту підтвердження в будь-якій формі Продавцем Покупцеві прийняття Замовлення при оформленні Покупцем замовлення на Сайті, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення через офіційні сторінки бренду у соцмережах та офіційні акаунти бренду у месенджерах.

2.6 Повідомляючи Продавцю свій номер телефону і e-mail, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв’язку Продавцем, а також третіми особами, залученими ним до виконання зобов’язань перед Покупцем.
Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про передачу замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов’язану з виконанням зобов’язанням перед Покупцем в рамках цієї Публічної оферти.
Також, зазначені Покупцем дані можуть використовуватися для розповсюдження рекламних акцій, новин про акції, знижки, а також інших дій Продавця.
Здійснюючи Замовлення, Користувач / Покупець погоджуються з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за його виконання.

3. Предмет договору

3.1 Предметом цього Договору є надана Користувачеві можливість купувати для особистих потреб, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, Товари, представлені в каталозі інтернет-магазину https://www.dast.com

4. Порядок використання сайту:

4.1. Для використання розширених можливостей Сайту, таких як здійснення замовлення, купівля товарів, написання коментарів та інше, Користувачу необхідно здійснити Реєстрацію на Сайті шляхом надання інформації згідно відповідної електронної форми та формального підтвердження та збереження такої інформації, шляхом  натискання відповідної кнопки / посилання.

4.2. Покупець має можливість видалити свій обліковий запис шляхом подання заяви Продавцю.  Відповідна заява надається електронною поштою у довільній формі та направляється на адресу: info@dasti.com.

4.3. Покупець має право проглядати та завантажувати матеріали Сайту лише для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації щодо авторських прав Продавця та інших даних щодо права власності, які містяться в матеріалах з Сайту чи будь-яких копіях. Забороняється змінювати матеріали Сайту при копіюванні, а також розповсюджувати чи демонструвати їх у будь-якому вигляді, використовувати їх будь-яким іншим чином для загальних чи комерційних цілей. Будь-яке використання матеріалів Сайту на інших сайтах, комп’ютерних мережах чи ресурсах забороняється.

4.4. Під час розміщення письмових коментарів на Сайті, Покупець самостійно несе відповідальність, передбачену діючим законодавством України, за зміст власних коментарів, а саме (в тому числі, але не виключно), що такі повідомлення не є незаконними, шкідливими, з погрозами, наклепом, аморальними, такими, що порушують авторські та суміжні права, пропагують ненависть та/чи дискримінацію людей по будь-яким ознакам, що містять образу в адресу конкретної людини чи організації, а також будь-яким іншим чином порушують діюче законодавство України. Покупець погоджується, що будь-яке повідомлення (коментарі) Продавець може видалити чи використати на свій розсуд, без компенсацій автору. Власник не несе відповідальність за будь-яку інформацію, що публікується Покупцями на Сайті.

4.5. Продавець має право без попередження вносити зміни у будь-яку інформацію на Сайті, в тому числі у перелік Товарів, опис Товарів, перелік послуг та сервісів, правила використання Сайту та ін.

 5. Конфіденційність та захист інформації

5.1 Персональні дані Користувача/Покупця обробляються згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та Політикою конфіденційності компанії.

5.2 Персональні дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку, реклами. Термін зберігання та обробки персональних даних становить три роки.

5.3 Надаючи свої персональні дані під час реєстрації на Сайті, Користувач погоджується на їхню обробку Продавцем, у тому числі з метою просування Продавцем товарів та послуг.

5.4 Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні, повідомлення на електронну пошту та мобільний телефон Користувача/Покупця за його згодою. Користувач/Покупець має право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, які інформують Користувача/Покупця про Замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично та не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.

5.5 Продавець має право використовувати технологію Cookies. “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

5.6 Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі.

5.7 Продавець має право здійснювати запис телефонних розмов із Покупцем. При цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або її передачі третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, згідно із Законом України «Про інформацію».

6. Термін дії публічної оферти

6.1. Чинна публічна оферта набирає чинності з моменту акцепту Користувачем/Покупцем та діє до моменту відкликання акцепту публічної оферти.

6.2 Замовляючи Товар в Інтернет-магазині, Користувач погоджується з умовами даної публічної оферти. У разі незгоди з умовами продажу, Користувач повинен негайно припинити використання сервісу та залишити сайт https://www.dasti.com

7. Особливі умови

7.1. Продавець має право передавати свої права та обов’язки перед Покупцями третім особам.

7.2. Інтернет-магазин та супутні сервіси можуть бути тимчасово/частково або повністю недоступні у зв’язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин.

7.3. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення законодавства України.

7.4. У разі виникнення питань та претензій з боку Користувача/Покупця, він має звернутися до Продавця за розміщеними на Сайті контактами. Усі суперечки сторони зобов’язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо сторони не дійшли згоди, суперечка може бути передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Зміст та всі матеріали, у тому числі будь-який текст, зображення, будь-яка інформація та/чи коментарі, що розміщуються Клієнтами на Сайті, є виключною власністю Власника з моменту розміщення на Сайті.

7.6. Дані Умови діють безпосередньо з моменту, коли Клієнт розпочинає будь-яким чином використовувати матеріали Сайту та діють безстроково.